top of page
IZABRANA DELA ZORANA ĐINĐIĆA

Fondacija dr Zoran Đinđić u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije sprovela je projekat ,,Izabrana dela dr Zorana Đinđića“. U okviru projekta je objavljeno šest autorskih knjige dr Zorana Đinđića iz oblasti filozofije i politike. Urednici izdanja su Sreten Ugričić i Ružica Đinđić, upravitelj Fondacije dr Zoran Đinđić.

Sreten Ugričić, urednik izdanja:

"Fondacija dr Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije započeli su objavljivanje "Izabranih dela Zorana Đinđića". Koncept edicije podrazumeva nova izdanja svih knjiga Zorana Đinđića objavljenih za života, kao i istraživanje i objavljivanje odabrane građe koja se do sada nije pojavila u formi celovitih autorskih monografija Zorana Đinđića. Svaki od tomova izabranih dela biće opremljen predgovorom nekog od uglednih domaćih ili inostranih filozofa, sociologa, politikologa, istoričara, pravnika, eksperata i poznavalaca dela Zorana Đinđića."       

Fondacija dr Zoran Đinđić je objavila pet knjiga u okviru projekta Izabrana dela:

 1. Jugoslavija kao nedovršena država

 2. Jesen dijalektike

 3. Subjektivnost i nasilje 

 4. Politika i društvo - Rasprave, članci i eseji

 5. Filozofski spisi - Ogledi i rasprave 1976-1996.

KNJIGE

 1. Subjektivnost i nasilje, Nastanak sistema u filozofiji nemačkog idealizma, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, Izazovi, 1982.

 2. Jesen dijalektike, Karl Marks i utemeljenje kritičke teorije društva, Mladost, V Velika edicija ideja, 1987.

 3. Jugoslavija kao nedovršena država, Književna zajednica Novi Sad, Anthropos, 1988.

 4. Srbija ni na istoku ni na zapadu, Cepelin, 1996.

ČLANCI, RASPRAVE, ESEJI, PRIKAZI I POLEMIKE

 1. Karl Korš - problemi recepcije marksizma - Gledišta, 1976.

 2. Problem metodičkog statusa kritike - Vidici, 1976.

 3. Samorefleksija kao jedinstvo teorijskog i praktičnog uma -Glediša, 1976.

 4. Šelingova antikritika Hegela - Gledišta, 1976.

 5. Fihte: „Učenje o nauci" - Treći program Radio Beograda, 1977.

 6. Kriza praktične filozofije - Gledišta, 1977.

 7. Marksov zahtev za ukidanje filozofije i problemi jedne teorije istorije - Gledišta, 1977.

 8. Skorsa Manuel: „Zvona za Rankas" - Književna reč, 1977.

 9. Veza filozofije i istorijske epohe. G. V. F. Hegel: „Logika" -Književna reč, 1976

 10. Beleška o P. A. Kropotkinu - u knjizi P. Kroptkin: Zapisi jednog revolucionara

 11. Leszek Kolakowski: Leben trotz Geschichte - Književna reč, 1977.

 12. Ekonomija i politika u „realno egzistirajućem socijalizmu" - Književna reč, 1978.

 13. Walter Benjamin. Predavanja za filozofiju revolucije - Dometi, 1977.

 14. Novi iracionalizam i filozofija - Književna reć, 1977.

 15. Diltajeva kritika istorijskog uma i mogućnost neobjektivističkog modela saznanja - Predgovor u knjizi, Vilelm Diltaj: Zasnivanje duhovnih nauka,1980.

 16. Iskušavanje rubova smisla. Beleške uz Benjaminovu „Einbahnstrasse" - Delo, 1980.

 17. Napomene uz Kropotkinova pisma - Delo, 1981.

 18. Idejno poreklo političkog totalirizma. Šta Lenjin, navodno, „duguje Bakunjinu" - Književne novine, 1982.

 19. Treba li braniti Rajha od njega samog? - Književna reč, 1982.

 20. Dekonstrukcija marksizma iz njegove samorefleksije. K. Ktosch i primena „materijalističkog shvatanja istorije" na marksizam - Theoria, 1983.

 21. Istorija, kriza nauka i „svet života" u filozofiji kasnog Huserla - Treći program Radio Beograda, 1984.

 22. Oblikovanje duše - psihologija jednog komunističkog intelektualca - Treći program Radio Beograda,1983.

 23. O Zukampovom „Belon programu" - Treći program Radio Beograda, 1984.

 24. Petar Kopotkin - nepomućena vera u samoorganizovanje naroda - pogovor u knjizi : Petar Kropotkin - Anarhizam i moral. Prosveta, 1984.

 25. V. Bons - A. Honeeth: Sozialforschung als Kritik - Treći program Radio Beograda, 1984.

 26. Gramatika rasplinute subjektivnosti - Književne novine, 1985.

 27. Ishodište nacionalizma. Nad knjigom Ljubomira Tadića, Da li je nacionalizam naša sudbina?- Književne novine, 1985.

 28. Kontinuitet kritike liberalizma od Marksa do „frankfurtske škole" -Theoria, 1985.

 29. O sekundarnim autorskim pravima - Književne novine,1985.

 30. Pesnik među ruševinama - NIN, 1985.

 31. Država je važna stvar - Književne novine, 1986.

 32. Jugoslavija je sveća koja gori sa oba kraja - Književne novine, 1986.

 33. Socijalizam i struktura socijalnog delovanja - Književne novine, 1986.

 34. Kriza političke integracije i fenomen refedualizma - Književne novine, 1986

 35. Kvadratura jugoslovenskg kruga - Književne novine, 1986.

 36. Marksizam i liberalizam - predlog za polemiku - Theoria, 1986.

 37. Miodrag Pavlović: „Prirodni oblik i lik" - Književne novine, 1986.

 38. Demokratija kao primena ili kao uspostavljena datost -Književne novine, 1987.

 39. Ignacio de Loyola: duhovni vitez borbene crkve - Predgovor knjizi : Ignacio de Loyola: Načela jezuita - Mladost, 1987.

 40. Ko je suveren u Jugoslaviji? - Književne novine, 1987.

 41. Osnovna prava i ustavno-pravna država - Theoria, 1987.

 42. Socijalizam i građansko društvo - družboslovne rasprave, 1987.

 43. Teškoće s identitetom - Književne novine, 1987.

 44. Teze o društvu i državi u socijalizmu - Književne novine, 1987.

 45. Tradicija i identitet. - Književne novine, 1987.

 46. Tri varijante „otvorene opcije" - Književne novine, 1987.

 47. Ustav i „nacionalno pitanje" - Književne novine, 1987.

 48. Zajednica, priroda, građanski rat - Hobbse i Marks - Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1987.

 49. Društvena kriza ili društvena patologija - Gledišta, 1988.

 50. Enotnost ali svoboda - Nova revija,1988.

 51. Gde je naša ustavotvorna moć? - Književna reč,1988.

 52. In memorijam. Milan Kovačević (1938-1988) - Theoria, 1988.

 53. Ko je čuvar ustava? - Književne novine,1988.

 54. Koje istine o prirodi našeg političkog sistema otkrivaju protesni skupovi Srba i Crnogoraca - Borba,1988.

 55. Parlament i reprezentacija - Književna reć,1988.

 56. Pozorište, angažman, revolucija i Brehtovo pozorište revolucije - Ideje,1988.

 57. Praxis-marksizam u njegovoj epohi - Theoria,1988.

 58. Borba za simbole - Književne novine,1989.

 59. Čekajući pravi sukob - Stav, 1989.

 60. Hajdegerova kritika antropocentrizma - Gledišta,1989.

 61. Još smo daleko od pravog pluralizma - Samoupravljanje, 1989.

 62. Jugoslavija između Ljubljane i Prištine - Književne novine,1989.

 63. Jugoslavija na jugoistoku - Književne novine, 1989.

 64. Ko je konzervativan u Jugoslaviji? - Književne novine, 1989.

 65. Paradoksi spojenih sudova - Stav, 1989.

 66. Vlast, pluralizam i opozicija - Stav, 1989.

 67. Direktni šamar neoliberalizma - Stav, 1990.

 68. Funcionalnost diktature - Sociologija, 1990.

 69. Lančana reakcija - Stav, 1990.

 70. Nacionalni progtam srpskih komunista. Odsustvo identiteta i defetizam - Stav, 1990.

 71. Partizani pluralizma. Oni su se za ovo borili - Stav, 1990.

 72. Sistem i moć. Harizma protiv harizme - Stav, 1990.

 73. Sjedinjene jugoslovenske države - Stav, 1990.

 74. Stara i nova opozicija. Kome odgovara mrak - Stav, 1990.

 75. Štampa i pluralizam - Stav, 1990.

 76. Ustav za Jugoslaviju? - Stav, 1990.

 77. Voajeri, legalisti, patriote - Stav, 1990.

 78. Istorija kriza nauka i „svet života" u filozofiji kasnog Husrela- Pogovor u knjizi Edmud Huserl: Kriza evropskih nauka i transcedentalna fenomenologija, 1991.

 79. Iz opozicionog ugla. Pobeda aparata - Stav, 1991.

 80. Kritika utopijskog uma. Reinhardt Koselleck: Kritika i kriza -Ovdje, 1991.

 81. Lestvica našeg propadanja - Stav, 1991.

 82. Šta hoće JNA? - Stav,1991.

 83. Građansko društvo kao životinjsko carstvo - NIN, 1992.

 84. Greška bez popravke - Borba, 1992.

 85. S verom u otrežnjenje - NIN, 1992.

 86. Šta čeka Srbiju. Od previše do premalo - Stav, 1992.

 87. Vreme neizvesnosti. Prosjačka elegija - Stav, 1993.

 88. Čekajući narod - NIN, 1993.

 89. Hajdegerova figura četvorstva u kontekstu problema centralizma - Filozofski godišnjak, 1993.

 90. Demokratske tradicije i savremenost - Zbornik Filozofsko-književne škole u Kruševcu, 1994.

 91. I ova Jugoslavija je mrtva država -Telegraf, 1994.

 92. O Srbiji, u Srbiji i Evropi, posle rata - Telegraf,1995.

 93. Promene - sad! - NIN, 1995.

 94. Demokratija i autoritarni sistem - Filozofija i društvo, 1996.

 95. Nedemokratska vlast - klica potresa. Bosna između demokratije, diktature i raspada - Naša borba,1996.

 96. Srbiji su potrebne promene. Srbija i Evropa. - Evropa, 1996.

 97. Sve propada osim despotije. U očekivanju jogurt kontrarevolucije - Naša borba,1996.

 98. Kao planete oko sunca - Danas,1997.

 99. Kritika utopijskog uma - Predgovor knjizi: Rajnhart Kozelek: Kritika i kriza - Plato, 1997

 100. Programske koncepcije umesto ideologija - Naša borba,1997.

 101. Permanentna mobilizacija kreativaca. Pobednička strategija za Srbiju - Naša borba, 1997.

 102. Personalna a ne teritorijalna prava - NIN, 1998.

 103. Prava pre svega - NIN, 1998.

 104. Nema lakih rešenja - Politika, 2001.

 105. Neophodna promena srpskog kolektivnog ponašanja - Profil, 2001.

 106. Predlog dogovora o državnom cilju. - Vreme, 2001.

 107. Na putu ka sebi. Srbiija danas, kao i ranije, nije gotova činjenica nego šansa - NIN, 2002.

 108. Nedaće globalizacije - NIN, 2002.

 109. Pismo srpskoj javnosti. Operišemo - bez anestezije ! Operacija uspela, ako Srbija sarađuje! - Nedeljni telegraf, 2002.

 110. Prestići region - NIN, 2002.

 111. Srbija, Balkan i Evropa - Međunarodna politka, 2002

 112. Srpske reforme i međunarodni uticaj - Glas javnosti, 2002.

 113. Konačno uspelo hvatanje pojedinačnosti u mrežu opštosti -Zlatna greda, 2003.

 114. Novinarska škola. Oblikovanje javnosti kroz ozbiljan novinarski pristup - Politika, 2003.

 115. Prestići region - NIN, 2003.

PREVODILAČKI RAD

POSEBNA IZDANJA

 1. Vilijem Diltaj: Zasnivanje duhovnih nauka. S nemačkog preveli Zoran Đinđić i Jelena Imširović. Izbor i predgovor ["Dilatejeva kritika istorijskog uma i mogućnost neobjektivističkog modela saznanja"] Zoran Đinđić (1980)

 2. Petar Kropotkin: Anarhizam i moral. Izbor tekstova, beleške i pogovor [" Petar Kropotkin - nepomućena vera u samoorganizovanje naroda"] Zoran Đinđić. Predgovor [Petar Kropotkin - izazov velikodusnosti"] Predrag Matejević. Preveli Jaroslava Široka i Zoran Đinđić (1984)

 3. Agneš Heler: Filozofija levog radikalizma. Prevod Zoran Đinđić (1985)

 4. Edmud Husserl: Kriza evropskih nauka i transcedentalna fenomenologija. Pervod Zoran Đinđić (1991)

 5. Rajnhart Kozelek: Kritika i kriza, Studija o patogenezi građanskog sveta. Prevod s nemačkog i predgovor - Zoran Đinđić (1997)

 

STUDIJE, ČLANCI, ESEJI

 1. Benze, Marks: O eseju i njegovoj prozi. Preveo Zoran Đinđić (1976)

 2. Lorencer, Alfred : „Psihoanaliza, jezik i istorijski materijalizam". Preveo Zoran Đinđić. Delo (1976)

 3. Zimmermann, Rolf: Jezik i praksa. Kasni Vitgenstajn i pitanje o jednoj materijalističkoj teoriji jezika. Preveo Zoran Đinđić. Delo (1977)

 4. Razgovor sa Hanrihom Belom. Umetnost je anarhija. Preveo Zoran Đinđić.Književna reč (1977, 78)

 5. Encesberger, Hans Magnus: Opšta mesta koja se tiču najnovije književnosti. Preveo Zoran Đinđić. Književna reć (1977, 85)

 6. Bimel, Valter: O kompoziciji i jedinstvu Hajdegerovog dela „Holzwegw". Preveo Zoran Đinđić. Književna reč (1977)

 7. Šmit, Zigfrid J. : Od konkretnog do konceptualnog pesništva. Preveo Zoran Đinđić. Gledišta (1977)

 8. Riedel, Manfred: Teološko objašnjenje i praktično obrazloženje. O „metodološkoj praznini" u analitičkoj teoriji humanističkoh nauka. Preveo Zoran Đinđić. Gledišta (1978)

BIBLIOGRAPHY OF ZORAN DJINDJIC

SELECTED WORKS OF ZORAN DJINDJIC

The Zoran Djindjic Foundation, in cooperation with the National Library of Serbia, conducted the project of the publication of works and articles written by Zoran Djindjic. The project Selected Works of Zoran Djindjic includes the republishing of three philosophical books. The first book issued was Yugoslavia as an Unfinished State, that was first published in 1988, by the Literary Community of Novi Sad; the second published book was An Autumn of Dialectics, that was first published in 1987, by Mladost, Belgrade, within the Great Edition of Ideas; the third published book by Zoran Djindjic within the project was Subjectivity and Violence. The concept of the edition included the publishing and research of selected works which have, so far, not been issued in the form of comprehensive author monographs of Zoran Djindjic. The fourth book published within the project was Politics and Society - Discussions, Articles and Essays, which included the foreword by Latinka Perovic, while the fifth book titled Philosophical Scriptures - Essays and Discussions, was published in 2013, marking the successful implementation of the project.

 1. Yugoslavia as an unfinished state

 2. An Autumn of Dialectics, Karl Marx and the Establishment of the Critical Social Theory

 3. Subjectivity and Violence, Development of the System in the Philosophy of German Idealism

 4. Politics and Society - Discussons, articles and essays

 5. Philosophical essays 1976-1996

IMG_3514.jpg
IMG_3513.jpg
IMG_3511.jpg
IMG_3512.jpg
IMG_3516.jpg
BOOKS

 1. Subjectivity and Violence, Development of the System in the Philosophy of German Idealism (Subjektivnost i nasilje, Nastanak sistema u filozofiji nemačkog idealizma, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, Izazovi, 1982).

 2. An Autumn of Dialectics, Karl Marx and the Establishment of the Critical Social Theory (Jesen dijalektike, Karl Marks i utemeljenje kritičke teorije društva, Mladost, V Velika edicija ideja, 1987).

 3. Yugoslavia as an Unfinished State (Jugoslavija kao nedovršena država, Književna zajednica Novi Sad, Anthropos, 1988).

 4. Serbia - Neither East nor West (Srbija ni na istoku ni na zapadu, Cepelin, 1996).

ARTICLES, DISCUSSIONS, ESSAYS, REVIEWS AND DEBATES

 

 1. Karl Korsch - Problems of the Reception of Marxism (Karl Korš - problemi recepcije marksizma - Gledišta, 1976).

 2. The Problem of the Methodological Status of Criticism (Problem metodičkog stutusa kritike - Vidici, 1976).

 3. Self-reflexion as the Unity of Theoretical and Practical Mind (Samorefleksija kao jedinstvo teorijskog i praktičnog uma -Glediša, 1976).

 4. Schelling's Anticriticism of Hegel (Šelingova antikritika Hegela - Gledišta, 1976).

 5. Fichte: Teaching on Science – Belgrade Radio Three („Učenje o nauci" - Treći program Radio Beograda, 1977).

 6. Crisis in Practical Philosophy (Kriza praktične filozofije - Gledišta, 1977).

 7. Marx's Demand for the Abolition of Philosophy and the Problems of a Single Theory of History (Marksov zahtev za ukidanjem filozofije i problemi jedne teorije istrije - Gledišta, 1977).

 8. Manuel Scorza: Drums for Rancas („Zvona za Rankas" - Knjževna reč, 1977).

 9. The Connection Between Philosophy and the Historical Epoch - G.W.F. Hegel: „Logika" - Književna reč, 1976).

 10. Notes on P.A. Kropotkin in P. Kropotkin's book: Memoirs of a Revolutionist (Zapisi jednog revolucionara).

 11. Leszek Kolakowski: Leben trotz Geschichte - Književna reč, 1977.

 12. Economics and Politics in "real, existing socialism" (Ekonomija i politika u „realno egzistirajućem socijalizmu" - Književna reč, 1978).

 13. Walter Benjamin. Lectures for a Philosophy of Revolution (Predavanja za filozofiju revolucije - Dometi, 1977).

 14. The New Irrationalism and Philosophy (Novi iracionalizam i filozofija - Književna reć, 1977).

 15. Dilthey's Criticism of the Historical Mind and the Possibility of a Non-Objectivistic Cognitive Model - Foreword in book, Wilhelm Dilthey: Establishment of the Spiritual Sciences, 1980.

 16. Testing the Boundaries of Meaning. Notes accompanying Benjamin's Einbahnstrasse (Beleške uz Benjaminovu „Einbahnstrasse" - Delo, 1980.).

 17. Notes accompanying Kropotkin's letters (Delo, 1981).

 18. The Conceptual Origin of Political Totalitarianism. What Lenin supposedly "owes to Bakunin" (Šta Lenjin, navodno, „duguje Bakunjinu" - Književne novine, 1982).

 19. Should Reich be Defended from himself? (Treba li braniti Rajha od njega samog? - Književna reč, 1982).

 20. The Deconstruction of Marxism from its Self-Reflexion. K. Korsch and the Application of the "Materialistic Understanding of History" to Marxism (Dekonstrukcija marksizma iz njegove samorefleksije. K. Korsch i primena „materijalističkog shvatanja istorije" na marksizam - Theoria, 1983).

 21. 21. History, the Crisis of Science and the Life-world in the Philosophy of the late works of Husserl (Istorija, kriza nauka i „svet života" u filozofiji kasnog Huserla - Treći program Radio Beograda, 1984).

 22. 22. The Forming of a Soul - the Psychology of a Communist Intellectual - (Oblikovanje duše - psihologija jednog komunističkog intelektualca - Treći program Radio Beograda,1983).

 23. O Zukampovom „Belon programu" - Treći program Radio Beograda, 1984.

 24. Petar Kopotkin - an Undeterred Faith in the Self-Organisation of the People (Petar Kopotkin - nepomućena vera u samoorganizovanje naroda) - afterword in the book: Petar Kropotkin - Anarchism and Morals (Anarhizam i moral Prosveta, 1984).

 25. V. Bons - A. Honeeth: Sozialforschung als Kritik - Belgrade Radio Three, 1984.

 26. The Grammar of Diffuse Subjectivity (Gramatika rasplinute subjektivnosti - Književne novine, 1985).

 27. The Source of Nationalism On the book by Ljubomir Tadic - is nationalism our destiny? (Ishodiste nacionalizma. Nad knjigom Ljubomira Tadića, Da li je nacionalizam naša sudbina? - Književne novine, 1985).

 28. Continuity in the Criticism of Liberalism, from Marx to the Frankfurt School (Kontinuitet kritike liberalizma od Marksa do „frankfurtske škole" -Theoria, 1985).

 29. On Secondary Copyrights (O sekundarnim autorskim pravima - Književne novine,1985).

 30. A poet among the ruins (Pesnik među ruševinama - NIN, 1985).

 31. The State is an Important Thing (Država je važna stvar - Književne novine, 1986).

 32. Yugoslavia is a Candle Burning at Both Ends (Jugoslavija je sveća koja gori sa oba kraja - Književne novine, 1986).

 33. Socialism and the Structure of Social Action (Socijalizam i struktura socijalnog delovanja - Književne novine, 1986).

 34. 34. The Crisis of Political Integration and the Phenomenon of Refeudalisation (Kriza politicke integracije i fenomen refedualizma - Književne novine, 1986).

 35. 35. Squaring the Yugoslav Circle (Kvadratura jugoslovenskog kruga - Književne novine, 1986).

 36. 36. Marxism and Liberalism - a debate proposal (Marksizam i liberalizam - predlog za polemiku - Theoria, 1986).

 37. Miodrag Pavlović: Natural Form and Image („Prirodni oblik i lik" - Književne novine, 1986).

 38. Democracy as Application or as an Established Fact (Demokratija kao primena ili kao uspostavljena datost -Književne novine, 1987).

 39. Ignatius Loyola: Spiritual Knight of the Church Militant - foreword to the book: Ignacio de Loyola: Principles of the Jesuits - (jezuita - Mladost 1987).

 40. Who is Sovereign in Yugoslavia? (- Književna reč, 1987).

 41. Fundamental Rights and the State Based on Consitution and Law (Osnovna prava i ustavno-pravna država - Theoria, 1987).

 42. Socialism and the Civil Society - Sociological Debates (Socijalizam i građansko društvo - družboslovne rasprave, 1987).

 43. Difficulties with Identity (Teškoće s identitetom - Književne novine, 1987).

 44. Theses on Society and the State in Socialism (Teze o društvu i državi u socijalizmu - Književne novine, 1987).

 45. Tradition and Identity (Tradicija i identitet - Književne novine, 1987).

 46. Three Versions of the "Open Option" (Tri varijante „otvorene opcije" - Književne novine, 1987).

 47. The Constitution and the „National Question" (Ustav i „nacionalno pitanje" - Književne novine, 1987).

 48. Community, Nature, Civil War - Hobbes and Marx (Zajednica, priroda, građanski rat - Hobbse i Marks - Centar za filozofiju i društvenu teoriju, 1987).

 49. Social Crisis or Social Pathology (Društvena kriza ili društvena patologija - Gledišta, 1988).

 50. Unity or Freedom (Enotnost ali svoboda - Nova revija,1988).

 51. Where is our constitutional power? (Gde je naša ustavotvorna moć? - Književna reč,1988).

 52. In memoriam. Milan Kovacevic (1938-1988) - Theoria, 1988.

 53. Who is Guardian of the Constitution? (Ko je čuvar ustava? - Književne novine,1988).

 54. Which truths concerning the nature of our political system are revealed by the protest gatherings of Serbs and Montenegrins? (Koje istine o prirodi našeg političkog sistema otkrivaju protesni skupovi Srba i Crnogoraca - Borba,1988).

 55. Parliament and Representation (Parlament i reprezentacija - Književna reć,1988).

 56. The Theatre, Involvement, Revolution and Brecht's Revolutionary Theatre ( Pozorište, angažman, revolucija i Brehtovo pozorište revolucije - Ideje,1988).

 57. Praxis Marxism in its era (Praxis marksizam u njegovoj epohi - Theoria,1988).

 58. The Struggle for Symbols (Borba za simbole - Književne novine,1989).

 59. Waiting for the Real Conflict (Čekajući pravi sukob - Stav, 1989).

 60. Heidegger's Criticism of Anthropocentrism (Hajdegerova kritika antropocentrizma - Gledišta,1989).

 61. We are still a long way from real pluralism (Još smo daleko od pravog pluralizma - Samoupravljanje, 1989).

 62. Yugoslavia Between Ljubljana and Pristina (Jugoslavija između Ljubljane i Prištine - Književne novine,1989).

 63. Yugoslavia in the South-East (Jugoslavija na jugoistoku - Književne novine, 1989).

 64. Who is Conservative in Yugoslavia? (Ko je konzervativan u Jugoslaviji? - Književne novine, 1989).

 65. The Paradoxes of Connected Vessels (Paradoksi spojenih sudova - Stav, 1989).

 66. Government, Pluralism and Opposition (Vlast, pluralizam i opozicija - Stav, 1989).

 67. A Slap in the Face to Neoliberalism (Direktni šamar neoliberalizma - Stav, 1990).

 68. The Functionality of Dictatorship (Funkcionalnost diktature - Sociologija, 1990).

 69. Chain Reaction (Lančana reakcija - Stav, 1990).

 70. The National Program of Serbian Communists. The Absence of Identity and Defeatism (Odsustvo identiteta i defetizam - Stav, 1990).

 71. The Partizans of Pluralism. This is what they fought for (Oni su se za ovo borili - Stav, 1990).

 72. The System and Power. Charisma Versus Charisma (Harizma protiv harizme - Stav, 1990).

 73. The United States of Yugoslavia (Sjedinjene jugoslovenske države - Stav, 1990).

 74. The Old and New Opposition. Whom Does the Darkness Suit? (Kome odgovara mrak - Stav, 1990).

 75. The Press and Pluralism (Štampa i pluralizam - Stav, 1990).

 76. A Constitution for Yugoslavia? (Ustav za Jugoslaviju? - Stav, 1990).

 77. Voyeurs, Legalists, Patriots (Voajeri, legalisti, patriote - Stav, 1990).

 78. History, the Crisis of Science and the Life-World in the Philosophy of the late works of Husserl - afterword in Edmund Husserl's book: The Crisis in European Science and Transcendental Phenomenology (Kriza evropskih nauka i transcendentalna fenomenologija, 1991).

 79. From the Opposition's Corner. Victory of the Apparatus (Pobeda aparata - Stav, 1991).

 80. Criticism of the Utopian Mind. Reinhardt Koselleck: Criticism and Crisis (Kritika i kriza -Ovdje, 1991).

 81. The Ladder of our Decline (Lestvica našeg propadanja - Stav, 1991).

 82. What does the JNA Want? (Šta hoće JNA? - Stav,1991).

 83. Civil Society like the Animal Kingdom (Građansko društvo kao životinjsko carstvo - NIN, 1992).

 84. Mistakes with no Correction (Greška bez popravke - Borba, 1992).

 85. Sobriety through Faith (S verom u otrežnjenje - NIN, 1992).

 86. What Awaits Serbia? From Too Much to Too Little (Od previše do premalo - Stav, 1992).

 87. Time of Uncertainty. The Beggar's Elegy (Prosjačka elegija - Stav, 1993).

 88. Waiting for the People (Čekajući narod - NIN, 1993).

 89. Heidegger's Process of Quadrinity in the Context of the Problem of Centralism (Hajdegerova figura četvorstva u kontekstu problema centralizma - Filozofski godišnjak, 1993).

 90. Democratic Traditions and Modernity (Demokratske tradicije i savremenost - Zbornik Filozofsko-književne škole u Kruševcu, 1994).

 91. This Yugoslavia too is a dead state (I ova Jugoslavija je mrtva država -Telegraf, 1994).

 92. On Serbia, in Serbia and Europe post-war (O Srbiji, u Srbiji i Evropi, posle rata - Telegraf,1995).

 93. Change, now! (Promene - sad! - NIN, 1995).

 94. Democracy and the Authoritarian System (Demokratija i autoritarni sistem - Filozofija i društvo, 1996).

 95. Undemocratic government - the germ of revolution. Bosnia between democracy, dictatorship and disintegration (Bosna između demokratije, diktature i raspada - Naša borba,1996.

 96. Serbia needs change. Serbia and Europe (Srbija i Evropa. - Evropa, 1996).

 97. Everything perishes except tyranny. Waiting for the yogurt counterrevolution (U očekivanju jogurt kontrarevolucije - Naša borba,1996).

 98. Like planets around the sun (Kao planete oko sunca - Danas,1997).

 99. Criticism of the Utopian Mind, foreword to the book: Reinhart Kozelek: Criticism and Crisis (Kritika i kriza - Plato, 1997)

 100. Political platforms instead of ideology (Programske koncepcije umesto ideologija - Naša borba,1997).

 101. Permanent mobilisation of creative people. A winning strategy for Serbia (Pobednička strategija za Srbiju - Naša borba, 1997).

 102. Personal not territorial rights (Personalna a ne teritorijalna prava - NIN, 1998).

 103. Rights first and foremost (Prava pre svega - NIN, 1998).

 104. No easy solutions (Nema lakih rešenja - Politika, 2001).

 105. A change in the collective Serbian behaviour is essential (Neophodna promena srpskog kolektivnog ponašanja - Profil, 2001).

 106. A proposal for agreement on the state's goals (Predlog dogovora o državnom cilju. - Vreme, 2001).

 107. On the road to herself. Serbia today, as before, is not a fait accompli but an opportunity ( Srbiija danas, kao i ranije, nije gotova činjenica nego šansa - NIN, 2002).

 108. The difficulties of globalization (Nedaće globalizacije - NIN, 2002).

 109. A letter to the Serbian public. We are operating with no anesthesia! The operation will have succeeded if Serbia cooperates! (Operacija uspela, ako Srbija sarađuje! - Nedeljni telegraf, 2002).

 110. Overtaking the region (Prestići region - NIN, 2002).

 111. Serbia, the Balkans and Europe (Srbija, Balkan i Evropa - Međunarodna politka, 2002).

 112. Serbian reforms and international influence (Srpske reforme i međunarodni uticaj - Glas javnosti, 2002).

 113. Finally, success in catching individuality in the web of generality (Konačno uspelo hvatanje pojedinačnosti u mrežu opštosti -Zlatna greda, 2003).

 114. School for journalists. Shaping the public opinion through a serious approach by journalists (Oblikovanje javnosti kroz ozbiljan novinarski pristup - Politika, 2003).

 115. Prestići region - NIN, 2003.

 

TRANSLATIONS AND SPECIAL EDITIONS

 1. Wilhelm Dilthey: Zasnivanje duhovnih nauka. Translated from the German by Zoran Djindjic and Jelena Imširović. Selection and foreword ["Dilthey's criticism of the historical mind and the possibility of a non-objectivistic model of cognition"]Zoran Djindjic (1980).

 2. Petar Kropotkin: Anarchism and morals. Selection of texts, notes and afterword ["Petar Kopotkin - an unhindered faith in the self-organisation of the people"]Zoran Djindjic Foreword [Petar Kropotkin - challenge of generosity"] Predrag Matejević. Translated by Jaroslava Široka and Zoran Djindjic (1984).

 3. Ágnes Heller: The Philosophy of Left-wing Radicalism. Translated by Zoran Djindjic (1985).

 4. Edmund MDHusserl: The Crisis in European Science and Transcendental Phenomenology. Translated MDby Zoran Djindjic (1991).

 5. Reinhart Kozelek: Criticism and Crisis, A study of the pathegenesis of the civil world. Translation from the German, and foreword - Zoran Djindjic (1997)

 

STUDIES, ARTICLES AND ESSAYS

 1. Benze, Marks: On essay and his prose.. Preveo Zoran Đinđić (1976).

 2. Lorenzer, Alfred: "Psychoanalysis, Language and Historical Materialism". Translated by Zoran Djindjic. Delo (1976).

 3. Zimmermann, Rolf: Language and Practice. The late works of Wittgenstein and the question of a materialistic theory of language. Translated by Zoran Djindjic. Delo (1977).

 4. A conversation with Heinrich Böll. Art is anarchy. Translated by Zoran Djindjic. Književna reč (1977, 78).

 5. Enzensberger, Hans Magnus: General sources MDconcerning the most recent literature.. Translated by Zoran Djindjic. Književna reč (1977, 85).

 6. Bummel, WalterMD: On the composition and unity of Heidegger's work "HolzwegMD". Translated by Zoran Djindjic. Književna reč (1977).

 7. Siegfried J. Schmidt: From concrete to conceptual poetry.. Translated by Zoran Djindjic. Gledišta (1977).

 8. Riedel, Manfred: Theological explanation and practical exposition. On the "methodological vaccum" in the analytical theory of the human MDsciences. Translated by Zoran Djindjic. Gledišta (1978).

 9. Furtado, Celso: External dependency and economic theoryMD.. Translated by Zoran Djindjic. Belgrade Radio Three (1978).

 10. Santos, Theotonio DosMD: On the structure of dependency.. Translated by Zoran Djindjic. Belgrade Radio Three (1978).

 11. Stavenhagen, Rodolfo: Agrarian structures and underdevelopment in Africa and Latin America. Translated by Zoran Djindjic. Belgrade Radio Three (1978).

 12. Sunkel, Osvaldo: Interior polarization (in the text "Transnational capitalist integration and national integration"MD). Translated by Zoran Djindjic. Belgrade Radio Three (1978).

 13. Veitos, Constantine VMD.: The demands and strategies of companies, the policies of the regime towards direct foreign investment and international profit distribution.. Translated by Zoran Djindjic. Belgrade Radio Three (1978).

 14. Zeleni, JindrichMD: Scientific logic and „capital". Translated by Zoran Djindjic. Belgrade Radio Three (1978).

 15. Kropotkin, Petar A.:MD A conversation with Lenin and MDtwo letters. Translated by Zoran Djindjic.MD Delo (1981).

 16. Levental, Leo: Art and the mass society. Translated by Zoran Djindjic. Književna reč (1982).

 17. Husserl, Edmund: The Crisis in European Science and Transcendental Phenomenology. Translated by Zoran Djindjic. Belgrade Radio Three (1984).

 18. Habermas, Jürgen: Rejection of the past. Cultural memory. Translated by Zoran Djindjic. Književne novine (1985).

 19. Horkheimer, Max: Is an ant society possible. A letter from Max HorkheimerMD. Translated from the German by Zoran Djindjic.MD Književne novine (1985).

 20. Adorno, Teodor V.: There is a reason for joy. Teodor V. Adorno to Max Horkheimer.. Translated from the German by Zoran Djindjic.MD Književne novine (1985).

 21. Weber, Max: Politics as challenge. Translated by Zoran Djindjic. Filip Višnjić (1988).

 22. Dahstrom, Daniel O.: The forgetfulness of being, or moral and philosophical naivety. Heidegger's interpretation of Kant's practical philosophy. Translated from the German by Zoran Djindjic.MD Theoria (1989).

 23. Hempel, Carl GMD.: On the theorz of truth in logical positivism.. Translated by Zoran Djindjic. Theoria (1989).

 24. Kozelek, Reinhart: Criticism and crisis.. Translated by Zoran Djindjic. Ovdje (1991).

bottom of page